Varför läsa

Världen finns i läsningen eller faktiskt flera av dem, olika. Att läsa fyller flera behov, syften och mål. Från tunga faktatexter för att utbilda och förkovra sig eller sköta ett arbete som är beroende av textläsning och bearbetning. Remisser, utredningar, analyser, protokoll och styrdokument. Världen fortsätter framåt för att vi läser texter av detta slag.Fortsätt läsa ”Varför läsa”

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång